23 Şub 2008

ultrAslan Kime Denirseyirci değil ,t a r a f t a r, bayramda değil.....k a r a g ü n d e, moda için değil.......f o r m a için, kupa için değil.......a r m a için , hava için değil.......s e v d a için, 90 dakika değil......ö m ü r b o y u , yalanla değil..........k a n i y l a ,ayrı ayrı değil........o m u z o m u z a , şerefsizce değil......o n u r l a , utanarak değil........g u r u r l a, eğilerek değil..........d i m d i k , sefada değil............c e f a d a, koltukta değil...........b e t o n d a , minderde değil..........ç a m u r d a , skorda değil.........v e f a d a, bazen değil..............h e r m a ç t a , yuhlayan değil.......... a l k i ş l a y a n , oturan değil............. z ı p l a y a n , köstekle değil............d e s t e k l e , puroyla değil.............a t k i y l a, çekirdekle değil.........b a y r a k l a , muhabbetle değil........t e z a h ü r a t l a , kendine değil.............c i m b o m ’ a söverek değil............ s e v e r e k , ihanetle değil............ s a d a k a t l e , zaferde değil.............h e z i m e t t e , şampiyonken değil.....h a s r e t k e n , görüntüde değil......... ö l ü m ü n e , G a l a t a s a r a y 'a bağlı yaşayanlara;u l t r A s l a n... denir

Hiç yorum yok: